Dateas

Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 27/03/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 27 DE MARZO DE 2020 VIERNES, 27 DE MARZO DE 2020 BOP NÚMERO 55

Sumario ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 23 de marzo de 2020, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Dodro expediente IN407A 2019/034-1.

2020/2227

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 23 de marzo de 2020, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Frades expediente IN407A 2019/066-1.

2020/2228

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 23 de marzo de 2020, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo expediente IN407A 2019/149-1.

2020/2229

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución de 23 de marzo de 2020, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Miño expediente IN407A 2019/187-1.

2020/2230

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución de 23 de marzo de 2020, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica expediente IN407A 2019/197-1.

2020/2233

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución de 23 de marzo de 2020, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Outes expediente IN407A 2019/207-1.

2020/2234

Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución de 23 de marzo de 2020, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica nos concellos de Ames e Teo expediente IN407A 2019/233-1.

2020/2235

Página 1 / 4

Número de BOP 2020/55

XUNTA DE GALICIA