Dateas

Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 12/02/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 12 DE FEBREIRO DE 2020 MIÉRCOLES, 12 DE FEBRERO DE 2020 BOP NÚMERO 29

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 6 de febreiro do 2020 da X.T. da Coruña, polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva. previa de construción e DUP en concreto da instalación de distribución eléctrica en Ortigueira expte.-e.: IN407A2019/253-1

2020/1032

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente Axudas para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da axuda ao desenvolvemento
2020/1044

Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de formalización de contratos efectuados pola Excma. Deputación Provincial da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 31 de xaneiro de 2020

2020/1081

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente Axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da axuda ao desenvolvemento
2020/1045

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos Bases para a provisión de postos de traballo mediante o sistema de concurso específico.

2020/1113

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente Axudas a concellos para a limpeza de praias marítimas
2020/1070

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente Axudas para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente
2020/1047

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente Axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente
2020/1049

Deputación Provincial da Coruña Axudas a asociacións protectoras de animais domésticos para a realización de actividades
2020/1050

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente Axudas a asociacións protectoras de animais domésticos para a realización de investimentos
2020/1051

Página 1 / 4

Número de BOP 2020/29

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente