Dateas

Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 29/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
LUNS, 29 DE XULLO DE 2019 LUNES, 29 DE JULIO DE 2019 BOP NÚMERO 141

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico DH.A15.22128 Modificación de características dunha concesión dun caudal de auga á Comunidade de Usuarios da Comunidade de Veciños O Casaliño, no concello de Santa Comba A Coruña
2019/6231

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico DH.A15.27468 Concesión dun caudal de auga a Aluminios Cortizos S.A.U. no concello de Padrón A Coruña
2019/6244

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico DH.A15.51384 Concesión dun caudal de auga a Aluminios Cortizo S.A.U. no concello de Padrón A Coruña
2019/6245

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Pago de xuros de demora por expropiacións para a obra Acondicionamento da estrada AC-433 a Ponte do Porto-Laxe, con clave de obra AC/06/065.01, no concello de Laxe, o día 23 de outubro de 2019

2019/6242

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Pago de xuros de demora por expropiacións para a obra Proxecto de construción e mellora da seguridade viaria na estrada AC-552, con clave AC/07/236.06, o día 16 de outubro de 2019 no Concello de Coristanco
2019/6248

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Pago de xustiprezos de Xurado de clave AC/03/008.01.3.2-M1, e de xuros de demora de claves AC/09/112.01 e AC/09/112.01.M1
por expropiacións no Concello de Noia o día 25 de outubro de 2019

2019/6249

Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 15 de xullo do 2019 da X.T.da Coruña,polo que se somete a IPa solicitude de autorización admtva.previa,de construción e dup,en concreto,da instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo Expte. IN407A2015/297-1 anexo 1

2019/6233

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/141

Xunta de Galicia